FDA japprova l-ewwel Truvada ġeneriku għall-infezzjoni tal-HIV u l-espożizzjoni qabel profilassi (PrEP)

- Oct 24, 2017-


8 Ġunju 2017 - il-US ikel u amministrazzjoni tad-droga approva l-verżjoni ġeneriċi ewwel ta ' Truvada għat-trattament ta ' l-HIV-1, flimkien ma ' l-aġenti antiretroviral oħra, u għall-espożizzjoni qabel profilassi (PrEP) flimkien mal-prattiċi sess aktar sikur li jipprevjenu l-infezzjoni HIV akkwistati sesswalment fl-adulti f'riskju għoli.


PrEP jistgħu ikunu parti ta ' l-HIV prevenzjoni strateġija komprensiva li tinkludi prattiċi sess aktar sikur, bħall-użu bħala kontraċettiv konsistenti u korrett, ittestjar għall-HIV regolari u pariri dwar ' it-tnaqqis tar-riskju. Bħala parti mill-PrEP, individwi mhux infettat l-HIV li huma f'riskju għoli ta ' l-infezzjoni HIV sesswalment akkwistati jieħdu antiretroviral medikazzjoni kuljum biex tipprova tbaxxi tagħhom tiġi sottovalutata isir infettati bl-HIV jekk huma esposti għall-mikrobu.


L-aktar komuni effetti sekondarji rapportati minn individwi HIV-1 infettati bl-użu ta ' emtricitabine u tenofovir disoproxil-fumarat tal fi provi kliniċi inklużi dijarea, dardir, għeja, ras, sturdament qawwi, depressjoni, insomnia, iΩda mhux tas-soltu, u ġeneralizzat. Individwi mhux infettat HIV-1 waqt li Truvada għall-PrEP rapportati ras, uġigħ addominali, u tnaqqis tal-piż.


Emtricitabine u tenofovir disoproxil-fumarat tal irid jiġi bżonnhom gwida medikazzjoni għall-pazjenti, li jipprovdi informazzjoni importanti dwar l-użu tal-medikazzjoni u riskji. Fumaratemust disoproxil Emtricitabine u tenofovir jintużaw kif dirett mill-tabib u għandha tittieħed mill-ħalq biss. Jekk għandek problemi tal-kliewi, dak li jipprovdi kura tas-saħħa tiegħek jistgħu jgħidlek biex jieħdu emtricitabine u tenofovir disoproxil-fumarat tal inqas spiss. Ma tibdel id-doża tiegħek jew waqqaf filwaqt li emtricitabine u tenofovir disoproxil-fumarat tal mingħajr ewwel jitkellmu ma ' dak li jipprovdi kura tas-saħħa tiegħek. Twaqqaf taħt il-kura tal-fornitur tal-kura tas-saħħa meta filwaqt li emtricitabine u tenofovir tal-ħadid disoproxil. Emtricitabine u tenofovir disoproxil fumarat tal użati għall-PrEP għandu jiġi preskritt biss lill-individwi konfermati bħala negattivi HIV użu immedjatament qabel il-bidu u perjodikament matul l-użu. Droga reżistenti HIV-1 varjanti ġew identifikati bl-użu ta ' emtricitabine u tenofovir disoproxil-fumarat tal għall-PrEP wara undetected akuta ta ' l-infezzjoni HIV-1. Ma tibda emtricitabine u tenofovir disoproxil tal-ħadid għall-indikazzjoni PrEP jekk sinjali jew sintomi ta ' infezzjoni HIV akuti huma preżenti kemm-il darba l-istatus ta ' l-infezzjoni negattiv huwa konfermat. Nisa infettati bl-HIV-1 għandhom jingħataw struzzjonijiet biex ma breastfeed waqt li emtricitabine u tenofovir disoproxil-fumarat tal.


Aktar informazzjoni dwar emtricitabine u tenofovir disoproxil-fumarat tal tista ' tinstab fit-tikketta tad-droga. Drugs@FDA tat-tiftix għat-tikketti tad-droga ta ' l-FDA approvat prodotti tad-droga.


Drogi ġeneriċi approvati mill-FDA jkollhom l-istess kwalità għolja u qawwa bħala droga ta ' l-isem tal-marka. Il-fabbrikazzjoni ġeneriċi u siti ta ' l-ippakkjar għandu jgħaddi l-istess standards ta ' kwalità bħal dawk tad-drogi ta ' l-isem tal-marka.sors: drugs.com u l-FDA