Se tenofovir jkun reżistenti?

- Nov 22, 2017-

HBeAg (+) jew HBeAg (-), dak mhux ittrattat jew ittrattat qabel ma LMV kienu ttrattati TDF 426 fi provi kliniċi ta ' fażi III tliet ġimgħat 144 wara trattament, u l-ebda reżistenza jew reżistenza kliniċi instab bid-droga reżistenza wara t-trattament. Fl-rtA194T tal-mutazzjoni instab f ' żewġ każijiet ta ' mħallta HIV u HBV infezzjoni fl-edukazzjoni bikrija bħala s-sit ta ' reżistenza. Fl-istudji vitro, rtA194T tal-mutazzjoni wieħed jew magħquda mal-mutazzjonijiet reżistenza lamivudine, ir-riżultati sperimentali ma jippruvaw tenofovir reżistenza.

 

Barra minn hekk, l-istudji in vitro jkunu sabu li ftit tas-siti tal-mutazzjoni tnaqqas is-sensittività biex tenofovir imma jkollhom ma ġew klinikament ppruvata; uħud mill-varjazzjonijiet misjuba fit-trattament kliniku ta ' virus teskludi ma jaffettwawx l-effett fuq TDF in vitro. Kif a nukleosidi tad-droga huwa dejjem reżistenti, imma tenofovir reżistenza hija partikolarment għolja għatba tal-pajjiżi barranin mill-2008 għal kronika epatite B, ma hemm l-ebda rapport ta ' reżistenza primarji.