Evalwazzjoni klinika ta 'Tenofovir

- Dec 13, 2017-

Evalwazzjoni klinika ta 'Tenofovir

Applikata għall-infezzjoni tal-HIV

Fi studju ta '186 pazjent infettati bl-HIV-1, il-pazjenti rċievew waħda minn tliet dożi (75, 150 jew 300 mg) ta' plaċebo jew tagħhom stess, flimkien ma 'mediċini antiretrovirali oħra, 48 ġimgħa. Wara 24 ġimgħa, il-medja tal-medja tal-livelli ta 'RNA ta' HIV-1 fil-plażma kienet ta '0.02% aktar mil-linja bażi u 0.58 għall-grupp tal-plaċebo. U r-reazzjoni kompliet, sa 48 ġimgħa, il-bidliet fil-valur bażi ta 'dan il-grupp ta' prodotti biex tnaqqas 0.62.

Fi studju ieħor ta '550 pazjent, il-pazjenti kellhom livell medju ta' linja bażi ta 'HIV-1 RNA ta' 3.4 kopji / mL u għadd medju ta 'ċelluli CD4 bażali ta' 427 / mL. Pazjenti ta 'studju rċevew plaċebo jew il-prodotti 245 mg, medikazzjoni għal 24 ġimgħa. Fi żmien 24 ġimgħa, 0.03 kopji / ml u 0.61 kopji / ml naqsu fil-grupp tal-plaċebo u fil-grupp ittrattat bil-prodott, rispettivament. L-għadd medju ta 'ċelluli CD4 mwieżna bil-ħin ukoll varja b'mod sinifikanti mil-linja bażi, b'żieda ta' 13-il milliliter fil-grupp tal-prodott u tnaqqis ta '11 millilitri fil-grupp tal-plaċebo. Barra minn hekk, f'24 ġimgħa, 45% tal-pazjenti f'dan il-grupp ta 'prodotti kellhom tagħbija virali taħt il-limitu minimu li jista' jiġi osservat, meta mqabbel ma '13% fil-grupp tal-plaċebo.

Dawn l-istudji juru wkoll li l-biċċa l-kbira tar-razez li huma inqas suxxettibbli għall-inibituri nucleoside reverse transcriptase jirrispondu għal tenofovir. Tnaqqis fis-suxxettibilità għal tnaqqis ta 'tenofovir jew is-sensittività għal inibituri nucleoside reverse transcriptase jaqsam inqas.

Applikata għall-infezzjoni bl-HBV

Xjentist Ġermaniż Van Bommel et al rrapporta fil-58 Laqgħa Annwali Annwali tal-AASLD dwar l-10 każi kroniċi ta 'reżistenza għal adefovir (ADV) wara reżistenza għal lamivudine (LAM) Pazjenti bl-epatite B għaddew minn monoterapija ta' tenofovir (TDF) fuq 12-il xahar ; Il-klonazzjoni tal-ġene tal-polimerasa ta 'HBV saret qabel u matul il-kura. Ir-riżultati wrew li l-HBV-DNA naqas b'4.5 (2.8-5.5) log10copies / ml fi 12-il xahar u li HBV-DNA b'medja ta '3.3 (1.5-4.9) log10copies / ml kien għadu jinstab f'8 minn 10 każijiet. Matul is-segwitu, 5 pazjenti kellhom HBV-DNA ta '<400 kopja=""> Ma kien hemm l-ebda żvilupp viroloġiku matul il-kors tal-kura. Ir-riżultati juru li l-monoterapija b'TDF għandha effett antivirali sinifikanti fuq l-HBV-DNA f'varjanti assoċjati ma 'ADV u varjanti kkombinati f'siti differenti ta' reżistenza għall-mediċina.

B'mod ġenerali, dan il-prodott huwa faċli biex jittollera. U nukleosidi reverse transcriptase inhibitors, dan il-prodott ma jeżistix majelosoppressjoni, newropatija periferali jew pankreatite.